Kornmark med sommerskyer
Titel: Kornmark med sommerskyer

Lokalitet: Constantinsborg

Dato: 1990

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3963 x 2666 (can)

ID: 446


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Agerland
Landbrug
Afgrøder og dyrket jord

Andre billeder fra disse kategorier: