Rapsmark
Titel: Rapsmark

Kommentarer: Rapsmark med bronzealderhøj ved Boes

Lokalitet: Boes nord for Mossø

Kommune: Skanderborg

Dato: 26. april 2007

Land: Danmark

Naturtype: agerland

Fotograf: Kaare With Jensen/Naturplan

Format: 3008 x 2000 pixels

ID: 6951


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Agerland
Afgrøder og dyrket jord
Landbrugsdrift
Kultur- og oldtidsminder
Kraftige farver

Andre billeder fra disse kategorier: