Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Arbejdsmetode - udstillinger

Planlægning og design udføres med 3D-computermodeller. Udfra modeller fremstilles billeder, der visualiserer, hvordan den planlagte udstilling vil komme til at se ud. Billederne kan laves i alle vinkler, og det er enkelt at flytte og ændre form og farve på de enkelte genstande, så opstillingerne kan vurderes inden selve konstruktionen.

Animationen viser hvordan en udstilling tager form i en computermodel.

I samarbejde med Ribe Amt og Egnsmuseet på Sønderskov, deltog Naturplan i planlægning og produktion af en udstilling om natur og mennesker ved Hovborg. Udstillingen har til huse i en bygning på 40 m², hvor der ikke er opsyn.

I foråret 2003 fik Naturplan til opgave at planlægge en ny udstilling til erstatning for en 20 år gammel udstilling i bygningen.

3D-model af det tomme udstillingsrum.

Udfra tegninger og mål, opbyggede vi en 3D-model af bygningen, hvorved det var nemt at afprøve forskellige ideer. Det blev hurtigt klart, at vi ønskede en visuel opdeling af rummet ved hjælp af 2 høje montrer, én langs hver væg.

Grundplan af udstillingen med en
montre langs hver væg

På bagvæggen ville vi gerne have et stort maleri, der skulle illustrere landskabet fra istiden til i dag. Farven på væggene blev bestemt efter forsøg med forskellige 3D-billeder:

Forsøg med 2 forskellige vægfarver. Bagest ses forslaget til et maleri på bagvæggen.

På dette grundlag valgtes den mørke vægfarve, hvor udstillingens elementer fremhæves bedst.

Opdelingen betød, at udstillingens afdelinger kunne bruges til at fortælle om Hovborgegnen med 4 forskellige indfaldsvinkler. Det blev besluttet at de 4 afdelinger kunne indeholde:

Herefter blev de enkelte afdelingers design afprøvet i 3D-modeller.

Første forslag til afdeling 2 med
store plancher og frit udskåret montre.

Efter flere forsøg kom vi frem til en friere opsætning med mindre plancher, og firkantet udskåret montre.

Efter at designet i store træk var fastlagt, kunne tekstene skrives, og vi kunne finde billeder og genstande til udstillingen.

Efter at alt var førdigt, kunne 3D-modellen benyttes til at lave detailtegninger til brug for tømreren:

Maleren Lars Ringgaard komme nu komme i gang med at male bagvæggen, og vi kunne begynde på opsætningen af plancher, genstande og lys.

 

Lars Ringgaard er i gang med at male bagvæggen

Jens (Naturplan) og Torben (Sønderskov Museum) under opsætningen

Efter færdiggørelsen kunne vi sammenligne modellen med resultatet:

Computermodel

Foto fra den færdige udstilling

Computermodel

Foto fra den færdige udstilling

Computermodel

Foto fra den færdige udstilling

Computermodel

Foto fra den færdige udstilling

Bagvæggen - maleri af Lars Ringgaard

 

Udstillinger

3d-visualisering af udstillinger

Referencer: Udstillinger