Medarbejdere

Jakob Muff Grønne, konsulet og ejer af Naturplan.

Jakob Muff Grønne

Ejer af Naturplan, konsulent

Født:

1988

Uddannelse:

Cand.mag. i musikvidenskab med sidefag i fysik, Århus Universitet, 2017.

Arbejdsområder:

Har flere års erfaring som konsulent inden for formidling og udstillingsteknik. Arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af hæfter, foldere og informationstavler mv.
 • Udstillinger, inkl. design, tekster og teknik.
 • 3D-visualisering og videoanimering.
 • Webdesign og vedligeholdelse af hjemmesider.
 • Udvikling og installation af formidlingsteknik.
 • Design og redigering af musik og lyd.
 • Administration og bogholderi.
 • Jens Muff Hansen v. Naturplan - Senior konsulent

  Jens Muff Hansen

  Senior konsulent

  Født:

  1957

  Uddannelse:

  Cand.scient. i biologi, Århus Universitet, 1985. Exam. art. i nordisk sprog og litteratur, 1982.

  Arbejdsområder:

  Har mere end 30 års erfaring som konsulent inden for naturforvaltning, formidling og rekreativ planlægning. Arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Rådgivning og projektstyring ved etablering af museer og naturcentre.
 • Redaktionsarbejde
 • Udstillinger, informationstavler, hæfter, foldere, vejledninger mv.
 • Naturregistrering.
 • Sagsbehandling efter planloven og naturbeskyttelsesloven.
 • Udarbejdelse af fredningsforslag, plejeplaner og naturredegørelser. 
 • Novana-overvågning (fugle).
 • Konsekvensvurderinger ift. Natura 2000 områder.
 • Kursusledelse.
 • Undervisning i formidling, naturpleje og naturgenopretning. 
 • Stig Bachmann Nielsen v. Naturplan - Konsulent og illustrator

  Stig Bachmann Nielsen

  Konsulent, illustrator

  Født:

  1957

  Uddannelse:

  Cand.scient. i biologi, Århus Universitet, 1984.

  Arbejdsområder:

  Har mere end 20 års erfaring som konsulent inden for natur- og kulturhistorieformidling og naturregistrering. Arbejdsområder omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af tegninger, illustration og grafik.
 • Udarbejdelse af hæfter, foldere, informationstavler mv.
 • Udstillinger, inkl. design, tekster og illustrationer.
 • 3D-visualisering af udstillinger og landskabsmodeller.
 • Registrering og værdisætning af naturarealer.
 • Udarbejdelse af plejeplaner og naturredegørelser.
 • Konsekvensvurderinger ift. Natura 2000 områder.
 • Novana-overvågning (fugle).
 • Konsekvensvurderinger ift. Natura 2000 områder.
 • Indtastning og redigering af GIS-data.