Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Naturregistrering

Orkideer, som denne maj-gøgeurt, er en plantegruppe, der er med til at øge naturkvaliteten.

Naturplan udfører blandt andet opgaver indenfor:

Naturplan kan bidrage med §3-registrering, Natura 2000 registrering af naturtyper og overvågning af naturområder. Vi kan udføre registrering og værdisætning i overensstemmelse med Danmarks Miljøundersøgelsers tekniske anvisninger til besigtigelse af naturarealer. Afrapporteringen kan foregå ved indtastning i Danmarks Naturdata.

Naturplan har særlig erfaring med at registrere højere planter (karplanter), padder, dagsommerfugle og fugle.

 

Referencer: Naturregistrering