Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Naturpleje

Lysåbne naturtyper som overdrev og enge kræver i de fleste tilfælde græsning eller høslet for at blive bevaret.

Naturplan tilbyder at udarbejde plejeplaner for naturområder som enge, heder og overdrev. Heri kan bl.a. indgå forslag til naturforbedringer i form af planlægning af levende hegn, vandhuller, våde enge, vedvarende græsning og lignende.

Ved udarbejdelse af en plejeplan indgår oftest en besigtigelse af området, og i nogle tilfælde en eftersøgning af særlige arter og naturtyper.

I plejeplanen indgår også undersøgelse af muligheder for støtte via miljøordninger.

Naturplan kan desuden vejlede ved etablering eller oprensning af vandhuller.

 

Referencer: Naturpleje