Opgaver

Start

Naturkvalitetsplan

Varieret naturområde med enge, krat og stejle skråninger med overdrev. En naturkvalitetsplan kan være med til at sikre naturværdierne i fremtiden.

Naturplan tilbyder et udarbejde naturkvalitetsplaner.

En naturkvalitetsplan består af en kortlægning, værdisætning og målsætning af naturarealer indenfor et afgrænset areal, for eksempel en kommune.

Udarbejdelsen af en naturkvalitetsplan kan bestå i:

  • besigtigelse af områdets naturarealer
  • beskrivelse af naturarealernes tilstand og værdi
  • prioritering af naturarealerne og den fremtidige plejeindsats

Naturkvalitetsplaner er et godt grundlag for arbejdet med kommuneplanlægning, lokalplaner og konsekvensvurderinger. De kan også anvendes i sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven og planloven og i forbindelse med VVM og miljøgodkendelser.