Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

Tegninger

Naturplan lave tegninger og illustrationer til brug for udstillinger, foldere og informationstavler.

Vi laver også tegninger efter bestilling.

Se flere eksempler på tegninger

 

Dyr og planter ved Varde Å ved Ansager. Trykt på stof, ca. 5 m bred.

planter

planter

planter

lysaa

Collage af naturelementer, Lysåen ved Silkeborg.

n

blakbjerg

Visualisering af kultplads fra stenalderen, Blakbjerg ved Ryomgaard.

blakbjerg

Vignet med løvhang og blomster, illustration af flodperlemuslingens livscyklus og illustration af arbejdsgang med islåning af pæle lang åen.

kultur

Istidslandskab ved Oddesund. Den sorte streg viser den nuværende kystlinie.

kultur

Ansager og Varde Å - fra istid til nutid - og fremtid.

kultur

Visualisering af et landskab, som det kunne have set ud i miocæn ved Søby.

kultur

 

 

Se flere eksempler på tegninger

Se eksempler på grafisk stil (vektorgrafik)

Metode: Tegneteknik

 

Referencer: Tegninger