Kreaturer på eng med vandhul
Titel: Kreaturer på eng med vandhul

Lokalitet: Lisbjerg Skov

Kommune: Århus

Dato: 20-05-2011

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 4288 x 2848 pixels

ID: 9230


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Vandhuller
Blandet landskab
Landbrug
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: