Kreaturer på eng
Titel: Kreaturer på eng

Lokalitet: Dragstrup

Kommune: Morsø

Dato: 16-06-2011

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3104 x 2258 pixels

ID: 9121


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Husdyr
Landbrug
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: