Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata) på eng
Titel: Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata) på eng

Lokalitet: Nors Sø

Kommune: Thisted

Dato: 14-06-2011

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3872 x 2592 pixels

ID: 9029


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Rigkær og kalkkær
Eng
Planter
Orkideer

Andre billeder fra disse kategorier: