Kreaturer på Sudden ved Hindsgavl
Titel: Kreaturer på Sudden ved Hindsgavl

Kommentarer: Agersøkvæg

Lokalitet: Hindsgavl, Borgvold

Kommune: Middelfart

Dato: 29-09-2010

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3896 x 2588 pixels

ID: 8699


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Strandeng
Blandet landskab
Naturpleje
Kultur- og oldtidsminder

Andre billeder fra disse kategorier: