Pløjende traktor
Titel: Pløjende traktor

Kommentarer: Gylle nedpløjes på mark sprøjtet med pesticider

Lokalitet: Tømmerby

Kommune: Silkeborg

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digitalfoto 2048 x 1360 pixels

ID: 855


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Landbrug
Afgrøder og dyrket jord
Landbrugsdrift

Andre billeder fra disse kategorier: