Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) i eng ved Brabrand Sø
Titel: Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) i eng ved Brabrand Sø

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: Dias 24 x 36 mm

ID: 850


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Mose
Rigkær og kalkkær
Eng
Planter

Andre billeder fra disse kategorier: