Oversvømmet Knud Å
Titel: Oversvømmet Knud Å

Kommentarer: Knud Å der er gået over sine bredder og har oversvømmet ellesumpen

Lokalitet: Knud Å ved Ry

Kommune: Skanderborg

Dato: 26. januar 2007

Land: Danmark

Naturtype: vandløb

Fotograf: Kaare With Jensen/Naturplan

Format: 3039 x 2014

ID: 6957


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Sumpskov
Åer
Bække og grøfter

Andre billeder fra disse kategorier: