Tidselsommerfugl (Cynthia cardui)
Titel: Tidselsommerfugl (Cynthia cardui)

Kommentarer: Tidselfugl på eng ved Tåning Å

Lokalitet: Eng ved Tåning Å ved Skanderborg

Kommune: Skanderborg

Dato: 2007

Land: Danmark

Naturtype: eng

Fotograf: Kaare With Jensen/Naturplan

Format: 2952 x 1966

ID: 6956


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Insekter
Sommerfugle

Andre billeder fra disse kategorier: