Landskab ved Galten
Titel: Landskab ved Galten

Kommentarer: udsigt over landskabet syd for Galten en vinterdag

Lokalitet: Ved Galten vest for Århus

Kommune: Skanderborg

Dato: 12. december 2008

Land: Danmark

Fotograf: Kaare With Jensen/Naturplan

Format: 2000 x 3008 pixels

ID: 6953


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Agerland
Blandet landskab
Afgrøder og dyrket jord

Andre billeder fra disse kategorier: