Landskab ved Galten
Titel: Landskab ved Galten

Kommentarer: Landskab fra Galten ud mod Knud Å dalen

Lokalitet: Galten vest for Århus

Kommune: Skanderborg

Dato: 12. december 2008

Land: Danmark

Naturtype: blandet landskab

Fotograf: Kaare With Jensen/Naturplan

Format: 2000 x 3008 pixels

ID: 6952


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Agerland
Blandet landskab

Andre billeder fra disse kategorier: