Kreaturer på eng ved Adslev Skov
Titel: Kreaturer på eng ved Adslev Skov

Lokalitet: Adslev Skov, Jeksen

Kommune: Skanderborg Kommune

Dato: 12-05-2007

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3765 x 2519 pixels

ID: 6869


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Husdyr
Landbrug
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: