Kraftvarmeværk
Titel: Kraftvarmeværk

Kommentarer: Her produceres el og fjernvarme til størsteparten af Randers by. Træ og flis ligger klar på kajen.

Description: Heat and power station

Lokalitet: Randers Havn

Dato: 13.02.2009

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: 4288 x 2848 pixels

ID: 6826


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorien:
Energi

Andre billeder fra denne kategori: