Dollerup bakker, kreaturer på eng
Titel: Dollerup bakker, kreaturer på eng

Kommentarer: Kreaturer græsser i et kuperet landskab med eng, mose og stejle overdrevsskråninger

Lokalitet: Dollerup

Dato: 6. oktober 2007

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3581 x 2397 pixels

ID: 5631


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Overdrev
Eng
Blandet landskab
Husdyr
Naturpleje

Andre billeder fra disse kategorier: