Kreaturer på eng ved Pøt Mølle
Titel: Kreaturer på eng ved Pøt Mølle

Lokalitet: Pøt Mølle, Granslev Å

Dato: 9. september 2007

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3872 x 2592 pixels

ID: 5613


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Husdyr
Naturpleje
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: