Landskab ved Gammel Rye, tjære-nellike
Titel: Landskab ved Gammel Rye, tjære-nellike

Kommentarer: Græsmarker med tjærenellike, i baggrunden krat med skov-fyr og birk

Lokalitet: Gammel Rye

Kommune: Skanderborg

Dato: 3. juni 2007

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3872 x 2592 pixels

ID: 5162


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Overdrev
Blandet landskab

Andre billeder fra disse kategorier: