Gnubbepæl til kreaturer
Titel: Gnubbepæl til kreaturer

Lokalitet: Tøndermarsken, Vadehavet

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 1953x2961

ID: 4742


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Strandeng
Græsningsarealer
Landbrugsdrift
Stemninger

Andre billeder fra disse kategorier: