Drænkanal på tidligere engarealer før naturgenopretning
Titel: Drænkanal på tidligere engarealer før naturgenopretning

Lokalitet: Skjern Å., Skjern Enge

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 1521x1157

ID: 4688


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Åer
Agerland
Naturgenopretning

Andre billeder fra disse kategorier: