Højstaudekær med alm. mjødurt
Titel: Højstaudekær med alm. mjødurt

Lokalitet: Tustrup, Hevring Å

Dato: 22. juli 2006

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3008 x 2000 pixels

ID: 3948


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Mose
Rigkær og kalkkær

Andre billeder fra disse kategorier: