Fyrreskov, Lild klitplantage
Titel: Fyrreskov, Lild klitplantage

Kommentarer: Bjergfyr (Pinus mungo)

Lokalitet: Lild klitplantage

Dato: 12. uni 2006

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3036 x 2010 pixels

ID: 3860


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Skov
Nåleskov

Andre billeder fra disse kategorier: