Kratskjulet, Han Vejle
Titel: Kratskjulet, Han Vejle

Kommentarer: Gangbro i rørskoven, kratskjulet, Han Vejle

Lokalitet: Han Vejle

Dato: 12. juni 2006

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3036 x 2010 pixels

ID: 3846


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias




Dette billede tilhører kategorierne:
Mose
Natur og formidling
Rørsump

Andre billeder fra disse kategorier: