Græssende får og kreaturer i marsken
Titel: Græssende får og kreaturer i marsken

Kommentarer: Græssende får og kreaturer i marsken en morgen med lav jordtåge

Lokalitet: Ny Frederikskog, Tøndermarsken, Vadehavet

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 2901 x 1825

ID: 3239


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: