Græsmark efter gyllespredning
Titel: Græsmark efter gyllespredning

Kommentarer: Intensivt dyrket græsmark umiddelbart efter af nedfældning af gylle

Lokalitet: Vadehavet

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 3008 x 2000 pixels

ID: 3194


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Landbrug
Afgrøder og dyrket jord
Landbrugsdrift

Andre billeder fra disse kategorier: