Banke af Blåmusling (Mytilus edulis) bevokset med Lav Klørtang (Fucus spiralis).
Titel: Banke af Blåmusling (Mytilus edulis) bevokset med Lav Klørtang (Fucus spiralis).

Lokalitet: Vadehavet

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 1024 x 768 pixels

ID: 2810


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Bløddyr, krebsdyr o.lign.
Mosser, laver og alger

Andre billeder fra disse kategorier: