Tuet og græsset eng, Damsbro
Titel: Tuet og græsset eng, Damsbro

Lokalitet: Damsbro Mose

Dato: 19. november 2005

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 3008 x 2000 pixels

ID: 2613


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Mose
Rigkær og kalkkær
Eng

Andre billeder fra disse kategorier: