Skjern Enge, kreaturer
Titel: Skjern Enge, kreaturer

Kommentarer: Grææsende kvæg på eng ved Skjern Enge

Lokalitet: Skjern Enge, Amholm

Dato: 17. september 2005

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: 2957 x 1927 pixels

ID: 2546


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Naturpleje
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: