Strandskade (Haematopus ostralegus) og sortbroget kvæg på strandeng
Titel: Strandskade (Haematopus ostralegus) og sortbroget kvæg på strandeng

Kommentarer:

Lokalitet: Mandø Kog. Vadehavet

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 3008 x 2000

ID: 2398


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Husdyr
Landbrug
Græsningsarealer

Andre billeder fra disse kategorier: