Gamle vindmøller tidligere anvendt til bevanding af skelgrøfter i Ballummarsken.
Titel: Gamle vindmøller tidligere anvendt til bevanding af skelgrøfter i Ballummarsken.

Kommentarer: Hævningen sker vha. en Arkimedes Snegl.

Lokalitet: Ballummarsken, Sønderjylland, Vadehavet.

Land: Danmark

Fotograf: Lars Maltha Rasmussen/Naturplan

Format: 1600 x 1200

ID: 2356


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorien:
Kultur- og oldtidsminder

Andre billeder fra denne kategori: