Veststadil Fjord
Titel: Veststadil Fjord

Kommentarer: Set fra sydvest i cirka 300 metyers højde. Restaureret vådområde.

Lokalitet: Husby Klit, nordvest for Ringkøbing

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1603


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Landskab set fra luften
Naturpleje
Naturgenopretning
Rørsump

Andre billeder fra disse kategorier: