Tipperne fuglereservat
Titel: Tipperne fuglereservat

Kommentarer: Set fra syd i cirka 300 meters højde. Man ser vejen ud til observatørstedet, Tipperhus. Man ser en tydelig grænse mellem afgræsset strandeng og ugræsset rørskov med pilebuske. I baggrunden Ringkøbing Fjord, Holmsland Klit og Vesterhavet.

Lokalitet: Sydlige del af Ringkøbing Fjord

Dato: 31. oktober 2004

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1588


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Strandeng
Hav
Landskab set fra luften
Naturpleje

Andre billeder fra disse kategorier: