Tipperne, strandeng set fra luften
Titel: Tipperne, strandeng set fra luften

Kommentarer: Afgræsset strandeng og sump set fra cirka 200 meters højde. Situation med høj vandstand

Lokalitet: Fuglereservat Tipperne i Ringkøbing Fjord

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1587


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Strandeng
Landskab set fra luften
Naturpleje
Mønstre og former

Andre billeder fra disse kategorier: