Skjern Å enge
Titel: Skjern Å enge

Kommentarer: Set fra sydvest i cirka 300 meters højde. Restaureret Å med sø og oversvømmede enge. Skjern ses i baggrunden.

Lokalitet: Hestholm ud for Lønborg

Dato: 31 oktober 2004

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1577


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Søer
Åer
Landskab set fra luften
Naturpleje
Naturgenopretning

Andre billeder fra disse kategorier: