Skjern Å enge fra luften
Titel: Skjern Å enge fra luften

Kommentarer: Set fra sydøst i cirka 400 meters højde. Restaureret vådområde med å og oversvømmede enge.

Lokalitet: Hestholm

Dato: 31. oktober 2004

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1574


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Søer
Åer
Landskab set fra luften
Naturpleje
Naturgenopretning

Andre billeder fra disse kategorier: