Stenholt Mose
Titel: Stenholt Mose

Kommentarer: Rest af højmoseareal i midtjylland, rand og delområder friholdt for opvækst med græssende kreaturer.

Lokalitet: Nord for Engevang ved Silkeborg

Dato: 19 oktober 2004

Land: Danmark

Fotograf: Jens Muff Hansen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1530


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Mose
Fattigkær og højmose
Landskab set fra luften
Naturpleje

Andre billeder fra disse kategorier: