Kreaturer på eng sydøst for Gravlev
Titel: Kreaturer på eng sydøst for Gravlev

Kommentarer: Kreaturerne vader i Kovads Bæk

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: Dias 24 x 36 mm

ID: 1274


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Eng
Bække og grøfter
Blandet landskab
Husdyr
Landbrug

Andre billeder fra disse kategorier: