Kvier ved Kielstrup Sø
Titel: Kvier ved Kielstrup Sø

Kommentarer: I baggrunden kan ses en skarvkoloni.

Lokalitet: Kielstrup Sø

Land: Danmark

Fotograf: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan

Format: Digital 2048 x 1536 pixels

ID: 1061


Gem billede til prøvebrug

Bestilling kan også foretages direkte på e-mail: sbn@naturplan.dk

Det viste billede er et preview. Ved bestilling modtager kunden billedet i høj opløsning.

Læs om printstørrelse af digitale billeder og dias
Dette billede tilhører kategorierne:
Søer
Blandet landskab
Husdyr
Landbrug

Andre billeder fra disse kategorier: