Foldere og hæfter

Naturplan kan hjælpe med til at udarbejde hæfter og foldere om natur- og kulturemner.

Vi kan bidrage til alle dele af planlægningen med research, udarbejdelse af tekster, tegninger og kort, samt billedredaktion, design og layout.

Vi kan også stå for den færdige produktion, med indhentning af tilbud på trykning og kontakt til trykkeriet.

Informationstavler i organiske former til siddeplads på overdrev i Nørre Snede. Tavlerne er udført for Ikast-Brande Kommune 2012. Tegninger: Stig Bachmann Nielsen

"Jernhatten", Folder, produceret af Naturplan for Syddjurs Kommune 2013.

Informationstavler i organiske former til siddeplads på overdrev i Nørre Snede. Tavlerne er udført for Ikast-Brande Kommune 2012. Tegninger: Stig Bachmann Nielsen

"Vissenbjerg Bakkerne". Folder, produceret af Naturplan for Assens Kommune 2013.

Informationstavler i organiske former til siddeplads på overdrev i Nørre Snede. Tavlerne er udført for Ikast-Brande Kommune 2012. Tegninger: Stig Bachmann Nielsen

"Nationalparkplan Vadehavet 2013-18. Danmarks Internationale Nationalpark. Høringsforslag april 2012". Produceret for Nationalpark Vadehavet 2012.