Naturplan

Kirkevej 15

8654 Bryrup

Telf.: 20 83 75 76

E-mail: jmh@naturplan.dk

Hjemmeside: www.naturplan.dk

 
 

3D-landskaber

Naturplan kan udføre 3D-visualiseringer af landskaber.

Visualiseringen udføres ved at opbygge en model af landskabet på computeren. Udfra modellen kan man lave billeder fra forskellige vinkler. Modellerne kan udføres som enten principskitser, modeller af eksisterende landskabe eller visualisering af fremtidige ideer og planer.

 

Istidslandskab med mammutter. Visualisering af, hvordan landskabet i Jylland ved isranden kan have set ud under istiden.

harrild

Computermodel af et landskab ved Harrild med bygninger, skove,vandløb og søer. Der er benyttet forenklede træer i denne model, for at gøre det nemmere at arbejde med modellen.

 

landskab

Landskab med lille hedesø - lavet på computeren.

 

 

Referencer: 3d-landskaber